Tin tức

Khả Năng Hấp Thụ Tạp Chất Ô Nhiễm Của Than Hoạt Tính

     Như ở một bài viết trước, chúng ta đã có nhắc đến bộ lọc than hoạt tính, quá trình và hiệu quả hoạt động của nó để hấp phụ các tạp chất ô nhiễm. Trong phạm vi bài viết này, vấn đề được đặt ra là liệu hiệu quả hoạt động của than hoạt tính có ổn định hay không hay phụ thuộc các yếu tố khác? Và chúng có khả năng hấp phụ những loại tạp chất ô nhiễm nào để bạn có sự lựa chọn đúng đắn nhất về loại máy lọc nước gia đình của mình.

Than hoạt tính

Than hoạt tính

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của than hoạt tính trong nước

Thực tế là tùy thuộc và từng loại cacbon mà chúng có hiệu quả thanh lọc khác nhau, hơn nữa, quá trình thanh lọc của chúng còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  • Các loại hợp chất phải được loại bỏ. Hợp chất có trọng lượng phân tử cao và độ hòa tan thấp được hấp thu tốt hơn.
  • Nồng độ của các hợp chất phải được loại bỏ (Tốt nhất là cao hơn nồng độ, cao hơn mức tiêu thụ carbon).
  • Sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ khác.
  • Độ pH của dòng chất thải. Ví dụ, các hợp chất có tính axit được loại bỏ tốt hơn vì ở pH thấp hơn.

Phân loại các nhóm tạp chất ô nhiễm bị đào thải bởi than hoạt tính

Theo sự ảnh hưởng của các yếu tố trên thì có thể phân loại một số hóa chất xét trên hiệu quả hấp thụ bởi than hoạt tính trong nước như sau:

1.  Hóa chất với xác suất rất cao được hấp thụ bởi than hoạt tính:

2,4-D

Deisopropyltatrazine

Linuron

Clo Ala

Desethylatrazine

Malathion

Aldrin

Demeton-O

MCPA

Chất hóa học rút từ than đá

Di-n-butylphthalate

Mecoprop

Atrazine

1,2-dichlorobenzene

Metazachlor

Azinphos-ethyl

1,3-dichlorobenzene

2-Methyl benzenamine

Bentazone

1,4-dichlorobenzene

Methyl naphthalene

Biphenil

2,4-Dichlorocresol

2-Methylbutane

2,2-bipyridine

2,5-Dichlorophenol

Monuron

Bis (2-ethylhexyl) Phthalate

3,6-Dichlorophenol

Napthalene

Bromacil

2,4-dichlorophenoxy

Nitrobenzene

Bromodichloromethane

Dieldrin

m-nitrophenol

p-Bromophenol

Diethylphthalate

o-nitrophenol

Butylbenzene

2,4-Dinitrocresol

p-nitrophenol

Canxi Hypochloryte

2,4-Dinitrotoluene

Ozone

Carbofuran

2,6-Dinitrotoluene

Parathion

Clo

Diuron

Pentachlorophenol

Chlorine dioxide

Endosulfan

Propazine

Chlorobenzene

Endrin

Simazine

4-chloro-2-Nitrotoluene

Ethylbenzene

Terbutryn

2-Chlorophenol

Hezachlorobenzene

TETRACHLOROETHYLENE

Chlorotoluene

Hezachlorobutadiene

Triclopyr

Chrysene

Hexane

1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

m-cresol

Isodrin

m-Xylene

Cyanazine

Isooctane

o-Xylene

Cyclohexane

Isoproturon

p-Xylen

DDT

Lindane

2,4-Xylenol

 2 – Hóa chất với xác suất cao bị hấp thụ bởi than hoạt tính:

Thuốc nhuộm

Dibromo-3-chloropropane

1-Pentanol

Benzen

Dibromochloromethane

Phenol

Benzyl alcohol

1,1-Dichloroethylene

Phenylalanine

Axit benzoic

cis-1, 2 – Dichloroethylene

o-phthalic axit

Bis (2-chloroethyl) ether

trans-1, 2 – Dichloroethylene

Styrene

Bromodichloromethane

1,2-Dichloropropane

1,1,2,2-Tetrachloroethane

Bromoform

Ethylene

Chất hóa học

Carbon tetrachloride

Hydroquinone

1,1,1-trichloroethane

1-Chloropropane

Methyl Isobutyl Ketone

Trichloroethylene

Chlorotoluron

4 Methylbenzenamine

Vinyl acetate

3 – Hóa chất với xác suất vừa phải được hấp thụ bởi than hoạt tính

Axit axetic

Dimethoate

Methionine

Acrylamide

Ethyl acetate

Methyl-tert-butyl ether

Chloroethane

Ethyl ether

Methyl ethyl ketone

Thuốc mê

Freon 11

Pyridin

1,1-Dichloroethane

Freon 113

1,1,2-trichloroethane

1,2-Dichloroethane

Freon 12

Vinyl clorua

1,3-Dichloropropene

Glyphosate

 

Dikegulac

Imazypur

 

4 – Hóa chất mà hấp phụ với than hoạt tính là không có hiệu quả:

Acetone

Methylene chloride

Acetonitrile

1-Propanol

Acrylonitrile

Propionitrile

Dimethylformaldehyde

Propylene

1,4-Dioxan

Tetrahydrofuran

Isopropyl alcohol

Urê

Methyl chloride