DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Xử Lý nước tinh khiết

Xử Lý nước tinh khiết

      Công Ty Tân Thuận Phát Chuyên xử lý nước sinh hoạt, nước thải, lọc nước RO Công suất từ 250 lít đến 25 000 lít /h.